top of page
Nosūtīt ziņu

U.Šalmja Z/S"Jumpravdzirnavas"
Juridiskā adrese: "Jumpravdzirnavas"

Limbažu pag., Limbažu nov.,LV-4020

e-patsts: rapsis@inbox.lv
Reģ. nr. LV44101011663
Banka: A/S SEB banka,

Kods: UNLALV2X
Konts: LV80UNLA0013007643299

Mob. tel 29288688, 29133883

 

Ziņa nosūtīta

bottom of page